top of page

website Group

Public·28 members
Nicholas Cook
Nicholas Cook

Valsts atbalsts par apkuri: kādi ir nosacījumi un termiņi 60 eiro pabalsta saņemšanai


! Ja kvīts vai čeka nav, tad iedzīvotājs var pieteikties uz vienreizēju pabalstu. Vienreizējais pabalsts ir 60 eiro. Vienreizējam pabalstam iedzīvotājs var pieteikties pašvaldībā no šā gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.


Papildus visām mājsaimniecībām tiek kompensēts elektroenerģijas cenas pieaugums pirmām 100 kWh ik mēnesi, piemērojot fiksētu maksu 160 eiro/MWh, valstij kompensējot atlikušo starpību līdz tirgus cenai. (Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas cena atbilstoši līgumam ir mazāka par 160 eiro/MWh, lietotājs par elektroenerģiju norēķināsies atbilstoši līguma cenai un kompensācija netiks piemērota.) Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Būtiski norādīt, ka daudzdzīvokļu koplietošanas telpās patērētā elektroenerģija (apgaismojums, lifts u.c.) netiek sadalīta un ieskaitīta katra dzīvokļa patēriņā un par to netiek piemērots mājsaimniecībām paredzētais atbalsts (kompensācija par pirmajām 100 KWh). Par šo elektroenerģijas daļu apsaimniekotājam jānorēķinās atsevišķi. Vienlaikus atgādinām, ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs var pieteikties arī atbalstam, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē.
pabalsts par apkuri 60 eiroAtbalsts apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem noteikts granta (dāvinājuma) veidā. Granta atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai vienam komersantam noteikts līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro vienam komersantam. Atbalstu varēs piemērot arī kā avansa maksājumu (t.i. par š.g. novembri un decembri), pēc tam pārbaudot faktisko izdevumus un nepieciešamības gadījumā veicot sniegtā atbalsta apmēra pārrēķinu.


Atbalsta sniegšanai energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem paredzēts valsts budžeta finansējums 50 miljonu eiro apmērā, kas ļaus sniegt atbalstu aptuveni 400 komersantiem. Papildu informācija publicēta Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļa vietnē.


Provizoriski nepieciešamais finansējums šā atbalsta sniegšanai ir 123 577 867 eiro, t.sk.: atbalsta sniegšanai š.g. trīs mēnešos nepieciešami 52 961 942,91 eiro, savukārt 2023. gada četriem mēnešiem nepieciešami 70 615 923,89 eiro.


Pārdaugavas iedzīvotāja Gaļina stāsta, ka tikko par 300 eiro nopirkusi 130 maisus ar skaldītu malku. Vēl 15 eiro samaksājusi par atvešanu. Bet ar šo malkas daudzumu viņai ziemā nepietikšot, tāpēc būšot jāpērk vēl. Tie 60 eiro jau gan sīkums vien esot. Bet, ja dod, tad esot jāņem.


Viņaprāt, tas esot liels brīnums, ka Krišjāņa Kariņa valdība piekritusi šādi atbalstīt iedzīvotājus, neprasot čekus vai kvītis. Līdz šim, lai saņemtu kaut kādu atbalstu, vienmēr bijuši vajadzīgi izdevumus apliecinoši dokumenti. Sešdesmit eiro nepavisam neesot tā summa, kas var kaut vai daļēji kompensēt apkures izdevumus. Tomēr tas esot labāk nekā nekas.


Kā saņemt pabalstu par apkuri 60 eiro


Kur iesniegt pieteikumu par pabalstu par apkuri 60 eiro


Pabalsts par apkuri 60 eiro bez čeka


Pabalsts par apkuri 60 eiro ar malku


Pabalsts par apkuri 60 eiro ar granulām


Pabalsts par apkuri 60 eiro ar dīzeļdegvielu


Pabalsts par apkuri 60 eiro ar sašķidrināto naftas gāzi


Pabalsts par apkuri 60 eiro ar elektrību


Pabalsts par apkuri 60 eiro ar dabasgāzi


Pabalsts par apkuri 60 eiro ar centrālapkuri


Kāds ir pabalsta par apkuri 60 eiro aprēķins


Kāds ir pabalsta par apkuri 60 eiro izmaksas grafiks


Kāds ir pabalsta par apkuri 60 eiro maksimālais apjoms


Kādi ir pabalsta par apkuri 60 eiro saņemšanas nosacījumi


Kādi ir pabalsta par apkuri 60 eiro pieprasīšanas dokumenti


Kādi ir pabalsta par apkuri 60 eiro atsauksmes


Kādi ir pabalsta par apkuri 60 eiro bieži uzdotie jautājumi


Kādi ir pabalsta par apkuri 60 eiro alternatīvie varianti


Kādi ir pabalsta par apkuri 60 euro ietaupījumi


Kādi ir pabalsta par apkuri 60 euro ieguvumi


Pabalsts par apkuri 60 euro un mājokļa pabalsts


Pabalsts par apkuri 60 euro un pensiju piemaksa


Pabalsts par apkuri 60 euro un maznodrošinātajiem


Pabalsts par apkuri 60 euro un invalīdiem


Pabalsts par apkuri 60 euro un trūcīgajiem


Pabalsts par apkuri 60 euro un bērniem


Pabalsts par apkuri 60 euro un grūtniecēm


Pabalsts par apkuri 60 euro un studentiem


Pabalsts par apkuri 60 euro un bezdarbniekiem


Pabalsts par apkuri 60 euro un pensionāriem


Pieteikties pabalstam par apkuri 60 euro tiešsaistē


Pieteikties pabalstam par apkuri 60 euro klātienē


Pieteikties pabalstam par apkuri 60 euro pa telefonu


Pieteikties pabalstam par apkuri 60 euro pa pastu


Pieteikties pabalstam par apkuri 60 euro pa epastu


Saņemt pabalstu par apkuri 60 euro uz bankas kontu


Saņemt pabalstu par apkuri 60 euro uz kartes kontu


Saņemt pabalstu par apkuri 60 euro uz skaidru naudu


Saņemt pabalstu par apkuri 60 euro uz rēķina samazinājumu


Saņemt pabalstu par apkuri 60 euro uz valsts budžeta līdzekļiem


Malkai, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un par ko nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensē fiksētu atbalstu 60 eiro uz vienu mājokli. Ja par šo pašu mājokli papildus tiek iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, tālākais atbalsts tiek piešķirts atbalsta apmēram, kas pārsniedz 60 eiro, ņemot vērā iepriekš minētos malkas cenas un apjoma nosacījumus. Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.


Automātiski mājsaimniecību rēķinos tiek piemērots arī centralizētās apkures lietotājiem. Kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/MWh. Atbalsta periods: no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.


Koeficienta palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam noteikts 327 eiro apmērā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro apmērā pārējām personām mājsaimniecībā visām mājsaimniecībām mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam.


Lai saņemtu atbalstu energoresursu izmaksu segšanai, iedzīvotājiem būs jāaizpilda pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu par atbalstu šim mājoklim. Tāpat būs jāiesniedz mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja šī informācija nebūs pieejama elektroniskajā sistēmā, un maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim vai pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 eiro atbalstu.


Iedzīvotājiem svarīgi saprast, ar ko atšķiras mājokļa pabalsts, kuram var pieteikties reizi gadā visa gada garumā, un jaunieviestais valsts atbalsts mājsaimniecībām siltumenerģijas izmaksu segšanai šajā apkures sezonā.


Mājokļa pabalstus var saņemt visu gadu, bet ar oktobri, kad sāksies apkures sezona, var veikt pārrēķinus, pievienojot kvītis par apkuri. Iespējams, šajā periodā būs mazliet ilgāk jāpagaida.


Cik ātri varēs saņemt naudu, nav prognozējams, jo nezinām, kāda būs klientu plūsma. Apkures pabalsta aprēķinā pielietojam vai nu kārtējā, vai iepriekšējā mēneša izdevumus par mājokli, tāpēc iesakām ierasties tad, kad paredzamā summa par apkuri ir vislielākā.


Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem tāpat kā līdz šim pieejams mājokļa pabalsts. Tā kā pēc izmaiņām likumdošanā pabalstu šosezon varēs saņemt cilvēki ar nedaudz lielākiem ienākumiem nekā līdz šim, paplašināsies to iedzīvotāju loks, kuri būs tiesīgi saņemt mājokļa pabalstu.


Ekonomikas ministrija jau informējusi, ka malkai, kas iegādāta līdz š.g. 31. augustam un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts iedzīvotājiem kompensēs fiksētu atbalstu 60 eiro uz vienu mājokli. Ja uz šo pašu mājokli papildus tiks iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu dokumentu, atbalsta summa tiks aprēķināta no jau izmaksātā 60 eiro sliekšņa (tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 eiro) Pieteikumus atbalsta saņemšanai pašvaldībā būs jāiesniedz no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.


Tāpat laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts arī centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Arī šajā gadījumā kompensācijas apmērs siltumenerģijas izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas pārsniegs 68 eiro/MWh. Atbalstu piemēros automātiski mājsaimniecību rēķinos.


Ir pieejams mājokļa pabalsts, valsts sociālie pabalsti noteiktām sociālajām grupām (iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušiem un ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti) un kompensācija mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, propāna-butāna gāzi vai dīzeļdegvielu, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu. Ir pieejams atbalsts elektroenerģijas cenu kompensācijai, kā arī noteikts vienots dabasgāzes cenu slieksnis.


Ceturtais atbalsta pasākums tiks attiecināts uz visiem juridiskajiem lietotājiem, tostarp uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm slimnīcām un citiem, valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro/MWh. Atbalsts juridiskajiem lietotājiem tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods: no šā gada 1. oktobra līdz nākamā gada 31. martam.


Elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv un klātienē 42 iesniegumu pieņemšanas vietās (klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās) Valmieras novada pašvaldība pieņem iedzīvotāju iesniegumus, lai mājsaimniecības varētu saņemt valsts atbalstu apkures izmaksu daļējai kompensēšanai par koksnes granulu, brikešu vai malkas iegādi un siltumenerģijai patērēto elektrību. No 15. februāra atbalstam var pieteikties arī mājsaimniecības, kas apkurei izmanto sašķidrināto naftas gāzi (propānu-butānu) vai marķēto dīzeļdegvielu. Ja apkuri nodrošina dabasgāze vai centralizētā apkure, atbalsts mājsaimniecībām tiek piemērots automātiski rēķinos.


Ja iesniegti iesniegumi atbalsta saņemšanai par malkas iegādi gan ar maksājuma dokumentiem, gan bez tiem, atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 eiro un atbilstoši maksājumu apliecinošajiem dokumentiem aprēķināto atbalstu.


Šajā gadījumā runa ir par gandrīz visiem valsts iedzīvotājiem. Parlaments apstiprināja ministriju izstrādāto plānu apkures rēķinu apmaksai neatkarīgi no tā, kā tiek apsildīta konkrēta māja. Vairākuma Daugavpils iedzīvotāju, kā arī dažu citu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju mājokļi pieslēgti centrālapkurei. Šajā gadījumā aprēķins būs šāds. Parasti apkure tiek pieslēgta oktobrī. Līdz ar to no šī gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks kompensēti 50% no starpības starp tarifu un mediānas tarifu 68 eiro par MWh.


Kā tas darbosies? No septembra siltumenerģijas tarifs Daugavpilī būs 122,55 eiro. No šīs summas atņem 68 eiro, tā arī ir tarifa mediāna, sanāk 54,55 eiro. Šo atlikumu dala uz pusēm. Sanāk nedaudz vairāk par 27 eiro. Tā būs summa, ko valsts piešķirs kā palīdzību. Tādējādi Daugavpils iedzīvotāji par apkuri maksās nevis pēc tarifa 122,55, bet 95,28 eiro. Taču nav garantijas, ka apkures sezonā šis tarifs nepaaugstināsies vēl būtiskāk. Tāpēc skaitļi var palielināties un, attiecīgi, arī mūsu rēķini. Šādā gadījumā iesniegums nav jāraksta, kompensācijas summa tiks iekļauta rēķinā, kā tas bija aizvadītajā apkures sezonā.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page